SZENT JÁNOS APOSTOL II. LEVELE.

Jegyzet


2 Ján 1.

János ír Elekta asszonynak és gyermekeinek, s kegyelmet és békét kiván nekik. Örvendek, hogy gyermekeid igazságban járnak, és kérlek, a régi parancs szerint, hogy a kölcsönös szeretetben állandók legyenek, minthogy a szeretet átalán a parancsok teljesítésében áll. Azon intésre, hogy a hallott tanítás mellett kell maradni, szükség vagyon; mert sok hamis tanító tagadja még az alapigazságot is, t. i. hogy Krisztus, mint valódi ember, megjelent. Vigyázzatok, hogy az igaz tanítástól eltérve, az Istennel való egyességet el ne veszítsétek, és mutassátok meg az ily tévtanítóknak, hogy velök nincs semmi közötök. Többet szóval. Köszöntések.

2 Ján 1,1

Az egyházi szolga Elekta asszonynak és az ő gyermekeinek, kiket én igazán szeretek; és nem egyedűl én, hanem mindnyájan, kik megismerték az igazságot,

2 Ján 1,2

az igazságért, mely megmarad bennünk, és velünk lesz mindörökké.

2 Ján 1,3

Kegyelem veletek, irgalmasság, békeség az Atya Istentől, és Jézus Krisztustól, az Atyának Fiától, igazsággal és szeretettel.

2 Ján 1,4

Igen örűltem, hogy a te gyermekeid közől igazságban járókat találtam, a mint parancsolatot vettünk az Atyától.

2 Ján 1,5

És most kérlek téged, asszonyom! nem mintha új parancsot írnék neked, hanem a mi nálunk kezdettől volt, hogy szeressük egymást. [Ján. 13,34. 15,12.]

2 Ján 1,6

És ez a szeretet, hogy az ő parancsai szerint éljünk. Mert ez a parancsolat, hogy, a mint kezdettől hallottátok, a szerint éljetek; [Ján. I. 2,7. 5,3.]

2 Ján 1,7

mert sok hitegető jár e világon, kik nem vallják, hogy Jézus Krisztus testben eljött; az ilyen – hitegető és antikrisztus. [Ján. I. 4,2.3.]

2 Ján 1,8

Vigyázzatok magatokra, hogy el ne veszítsétek, a mit eddig szereztetek, hanem hogy teljes jutalmat nyerjetek.

2 Ján 1,9

A ki eltávozik, és nem marad a Krisztus tudományában, nincs annak Istene; a ki megmarad e tudományban, övé az Atya is, a Fiú is.

2 Ján 1,10

Ha ki hozzátok jő, és e tudományt nem hozza magával, ne fogadjátok őt házatokba, s ne is köszönjetek neki.

2 Ján 1,11

Mert a ki köszön neki, részes az ő gonosz cselekedeteiben.

2 Ján 1,12

Még több írni valóm volna nektek, de nem akartam papiros és tenta által; mert reménylem, hogy nálatok leszek, és szemtől szembe szólok, hogy a ti örömetek teljes legyen.

2 Ján 1,13

Köszöntenek téged a te Elekta nővéred gyermekei.